Kari Smith

Learn more about Kari Smith

trefoil
 • Kari Smith
 • $ 210.00
Small Vase White
 • Kari Smith
 • $ 165.00
ripple
 • Kari Smith
 • $ 235.00
P5
 • Kari Smith
 • $ 550.00
Harmony of the Spheres
 • Kari Smith
 • $ 475.00
Cylinder
 • Kari Smith
 • $ 275.00
X
 • Kari Smith
 • $ 345.00
Big Top Container
 • Kari Smith
 • $ 340.00